Touro 281

Eliseu Gomes

Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Terreiro Terra Chã

Tourada
Touro 16, Touro 281, Touro 247, Touro 25

Serra da Ribeirinha

Tourada
Touro 281, Touro 52, Touro 128, Touro 47